Bạn đang là:
 • Chủ Doanh Nghiệp
 • Nhà Quản lý cấp cao
 • Chuyên gia ĐÀO TẠO của doanh nghiệp
 • Diễn giả Chuyên nghiệp/ Trainer/Coach chuyên đào tạo và huấn luyện doanh nghiệp.
Vấn đề của bạn là:
 • Trăm công nghìn việc đổ lên đầu LÃNH ĐẠO, NHÀ QUẢN LÝ
 • Động cơ làm việc của dội ngũ chưa cao, chưa phát huy tối đa năng lực đề cống hiến
 • Phối hợp đội nhóm thiếu ăn ý, hiểu quả công việc chưa ưng ý
 • Mục tiêu kinh doanh còn xa vời, tầm nhìn còn xa tầm với
 • Đào tạo, huấn luyện trong doanh nghiệp chưa ra kết quả mong muốn
 • Không có tầm ảnh hưởng (bị kẹt giữa sếp và nhân viên)
 • Chủ một cơ sở kinh doanh đang gặp khó khăn trong việc thay đổi cơ chế của thị trường